logo-pitchmaster-4

Oferujemy produkty do utrzymywania muraw sportowych – od współpracujących z nami firm, z Holandii i Anglii.
Specjalizujemy się w dystrybucji nasion traw oraz wieloskładnikowych nawozów w granulacie i płynnych.

Współpracujemy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie mając możliwość weryfikowania i uzupełniania wiedzy i oferty, w zależności od zmiennych warunków klimatycznych. Rekomendację i uznanie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zdobyły przygotowywane programy nawożenia bazujące w pełni na produktach firmy Haifa Group .

Pomagamy naszym klientom tworząc dla nich precyzyjne programy nawożenia uzyskując na płytach boisk sportowych wysokie efekty jakościowe i wizualne. Nawozy w granulacie dostarczają konkretne efekty jakościowe i wizualne, w postaci zagęszczania masy zielonej i ciemno-zielonego wybarwienia, na murawach boisk sportowych.

Specjalizujemy się w dystrybucji wysokiej jakości izraelskich nawozów wieloskładnikowych występujących w formie granulatu, w płynie i rozpuszczalnych w wodzie
korzystnie wpływających na przyrost masy zielonej.

Służymy naszym klientom wiedzą techniczną, odnośnie zarządzania w sposób efektywny sportowymi nawierzchniami trawiastymi i w tym celu w ofercie naszej firmy przeprowadzamy badania zasobności gleb boisk sportowych w składniki odżywcze, aby zawsze mieć pewność uzyskania bardzo dobrych efektów.

Personel firmy jest przeszkolony tak, aby mógł doradzać w zakresie wszystkich aspektów technicznych, związanych z utrzymaniem muraw boisk sportowych na jak najwyższym poziomie. Klienci, którzy z nami współpracują mogą korzystać z wiedzy technicznej zdobytej przez nas podczas ponad 10 letniej działalności firmy.