PLiFix® Line Marking

 • Syntetyczne implanty do wyznaczania linii na obiektach z nawierzchnią trawiastą
 • Można stosować różne kolory włókien w zależności od zapotrzebowania:
  • żółty dla gazu,
  • czerwony dla energii elektrycznej,
  • niebieski dla wody,
  • biały na boiskach sportowych.
 • Mogą być stosowane na stałe lub tymczasowo.
 • PLiFix® wskaźniki do trawników i ogrodów.
 • Wykorzystywane na obiektach sportowych: polach golfowych, boiskach sportowych na całym świecie.