Kontakt

PITCH MASTER

30-555 Kraków, ul. Jerozolimska 2
tel.: +48 603 177 767
e-mail: info@pitchmaster.pl

www.pitchmaster.pl

Formularz kontaktowy*

*Administratorem danych jest PITCH MASTER 30-555 Kraków, ul. Jerozolimska 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do obsługi niniejszego zapytania. Jestem świadomy/a, że bez mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z póź. zm.) oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia niniejszego zapytania i udzielenia na nie odpowiedzi.