Premium All Rye 20 kg

25% Fandango – Nisko krzewiąca wieloletnia życica trwała – Dwarf perennial rye grass
25% Sirtaky – Nisko krzewiąca wieloletnia życica trwała – Dwarf perennial rye grass
25% Flamenco – Nisko krzewiąca wieloletnia życica trwała – Dwarf perennial rye grass
25% Verdi – Nisko krzewiąca wieloletnia życica trwała – Dwarf perennial rye grass

Gęstość siewu: 30-35 g/m²
Gęstość dosiewu: 15-25 g/m²

Wyróżnia się odpornością na udeptywanie i szybkością odrastania.

Pozytywnie reaguje na częste koszenie, zwiększając krzewienie.

Trawa niska, kępkowa, ma dużą zdolność krzewienia. Tworzy zwartą, mocną i gęstą darń.