SPORT PODSIEW PREMIUM

mieszanka traw przeznaczona do podsiewu boisk sportowych

Gęstość siewu: 30-35 g/m²
Gęstość dosiewu: 15-20 g/m²
Worek: 20 kg

20% Turf Gold
Wieloletnia życica trwała
Perennial Rye Grass

30% Jubille
Wieloletnia życica trwała
Perennial Rye Grass

30% Berkut
Wieloletnia życica trwała
Perennial Rye Grass

20% Markus
Wiechlina łąkowa
Poa Pratensis

Zalety

  • Charakteryzuje się bardzo szybkim kiełkowaniem i zadarnieniem murawy
  • Pozytywnie reaguje na częste koszenie zwiększając krzewienie
  • Równomiernie odrastająca po koszeniu