SPORT PREMIUM

nowa ulepszona mieszanka traw przeznaczona do zakładania boisk sportowych

Gęstość siewu: 30-35 g/m²
Gęstość dosiewu: 15-25 g/m²
Worek: 20 kg

25% Bokser
Wieloletnia życica trwała
Perennial Rye Grass

25% Turf Gold
Wieloletnia życica trwała
Perennial Rye Grass

50% Zeptor
Wiechlina łąkowa
Poa Pratensis

Zalety

  • Murawa tworzy silną darń
  • Trawa charakteryzuje się odpornością na udeptywanie i szybkością odrastania
  • Dobrze znosi częste i niskie koszenie