Wetting Agents

WETTING AGENTS stworzony do pomocy we wnikaniu wody do zarówno gleb zbitych jak i utwardzonych. Środek zwilżający nawierzchnię, obniżający napięcie powierzchniowe wody.
Ułatwia pozyskiwanie i magazynowanie wody stymulując jej przenikanie do strefy korzeniowej. Zwiększa odporność darni w warunkach stresowych np. w suchych okresach.